Listopad 2008

Navstevnost za minuly tyden (10.11. 2008 - 16.11. 2008)

19. listopadu 2008 v 9:18 Návštěvnost
Navstevnost za minuly tyden (10.11. 2008 - 16.11. 2008) je:
Pondeli: 59
Utery: 54
Streda: 49
Ctvrtek: 47
Patek: 45
Sobota: 64
Nedele: 63

Celkem: 381

Návštěvnost za (27.10. 2008 - 2.11. 2008)

8. listopadu 2008 v 17:00 Návštěvnost
Navstevnost za minuly tyden (27.10. 2008 - 2.11. 2008) je:
Pondeli: 93
Utery: 104
Streda: 112
Ctvrtek: 79
Patek: 64
Sobota: 65
Nedele: 88

Celkem: 605